Kebugaran Jiwa-7

0
225 views

Mengulang Kesalahan

Memang manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa, yang terbaik dari mereka adalah yang tidak mengulang kesalahan, yang berupaya mengganti dan menutup keburukan dengan kebaikan, yang senantiasa  memohon kepada-Nya untuk mendapat perlindungan dari kejelekan dirinya dan keburukan amalnya.

Sebagian ulama salaf sebagaimana termaktub dalam kitab Al-jawabul Kaafi, berkata :

“Sesungguhnya diantara hukuman atas keburukan adalah keburukan setelahnya. Sesungguhnya diantara balasan atas kebaikan adalah kebaikan setelahnya”. Maksudnya adalah seorang manusia akan mudah melakukan keburukan kedua setelah melakukan keburukan yang pertama dan begitu pula sebaliknya.

Ibnul Qayyim berkata, “Kemaksiatan akan menanamkam kemaksiatan yang sejenisnya, sebagiannya akan melahirkan sebagian yang lain sehingga sulit bagi seorang hamba untuk meninggalkannya. Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka dosa yang lainnya akan berkata, “Lakukanlah aku juga.” Apabila ia melakukannya, dosa yang ketiga akan berkata, “Lakukanlah aku juga.” Begitulah seterusnya sehingga kerugian akan berlipat ganda dan dosa-dosa semakin bertambah.

Sudah sangat pantas bagi kita untuk mengulang-ulang pesan Allah swt dalam Surah Ali Imran ayat : 133, “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”.

Yach… Allah swt menitahkan kepada kita untuk bersegera, bersegera berarti tidak menunda, tidak menunda berarti tidak berlama-lama dalam kubangan dosa….Maka segeralah mengganti baju dosa itu dengan libasuttaqwa-baju ketaqwaan, dan berbekallah dengan sebaik-baik bekal yaitu taqwa, fainna Khoiraz zaadit taqwa….

01072010-SM